S čím vám viem pomôcť?

Fikcia:
- pred začiatkom: tvorba postáv, dej, technika písania
- počas písania: tvorba dejových zvratov, ako pokračovať ďalej, ako knihu dokončiť
- po dopísaní: revízia, marketing, publikovanie, propagácia, predaj

Náučná, odborná odborná literatúra:
- obsahová stránka, štruktúra
- marketing, publikovanie, propagácia, predaj

Cenník:

Skype konzultácia 99 eur/ hod
Osobná konzultácia 129 eur/ hod
Revízia uceleného diela 50 eur/hod (minimálne 50 normostrán)